Hur fungerar den allmänna pensionen?

 • Maria Boborg-Tran

  Den allmänna pensionen består av inkomstpension, premiepension och garantipension. Varje år avsätts 18,5 procent av din pensionsgrundande inkomst, till 7,5 inkomstbasbelopp, till den allmänna pensionen. Merparten, 16 procent, går till inkomstpensionen och övriga 2,5 procent till premiepensionen.

  Inkomstpensionen är inkomstgrundad och baseras på intjänade så kallade pensionsrätter, som du får för varje år du jobbar. Hur stor inkomstpensionen blir beror dels på hur stor din pensionsrätt är den dag du pensionerar dig, dels på hur gammal du är när du går i pension. Inkomstpensionen följer den allmänna löneutvecklingen i Sverige.

  Premiepensionen är den del av den allmänna pensionen där du själv kan placera dina pengar. Den är precis som inkomstpensionen inkomstgrundad och baseras på pensionsrätter. Hur stor den blir beror på hur mycket du har betalat in till de fonder som du har att välja på och hur de har utvecklats. Gör du själv inte ett aktivt val placeras pengarna i AP7 Såfa som förvaltas av den statliga Sjunde AP-fonden.

  Garantipensionen är till för dig som har låg inkomst eller ingen alls. Du måste ha fyllt 65 år, ha bott i Sverige i minst 40 år från och med året du fyllde 16 och till och med året du fyller 64. Har du bott kortare tid i Sverige minskar garantipensionen med 1/40 för varje saknat år.

  Gifta får max 7 046 kronor per månad. Ogifta får max 7 899 kronor per månad. Här kan du läsa mer

   https://www.pensionsmyndigheten.se/AllmanPension.html

 • Fick du svar på din fråga?

  Ja   Nej

Kommentarer

Din e-post blir inte synlig för andra än sidans administratörer.