Jag har blivit erbjuden ett nytt samarbete som kommer att innebära en hel del för mitt företag – just nu vet jag varken ut eller in

  • CoachHuset

     Du står vid ett vägskäl och det är viktigt att du gör ett aktivt val, så du inte funderar om du gjorde rätt sedan.

    Förslag: För att underlätta i ditt beslut skriv gärna en plus-minuslista för att gå in i samarbetet och en lista med plus-minus för att låta bli. Skriv positiva konsekvenser på ena sidan och negativa på den andra. Vilken sida blir längst? Ibland kan det bli väldigt tydligt vilket beslut som är rätt. Glöm inte att skriva in din känsla i listan – vilka känslor finns över varje alternativ: glädje, nyfikenhet, besvikelse, ilska? Om du ställer dig två, fem, tio år framåt i tiden och ser tillbaka på ditt val, hur tror du att du skulle se på det då. Vilka råd skulle ditt framtida jag ge ditt nuvarande jag?

  • Fick du svar på din fråga?

    Ja   Nej