Jag har idag fått besök av en delgivningsman som delgivit företaget en ”betalningsanmaning enligt konkurslagen 2:9”. Vad gäller?

  • Plana Juridiska AB

    En betalningsanmaning enligt konkurslagen är ett sätt att driva in en fordran med största snabbhet och tryck. Förutsättningen är att fordringen är klar och förfallen. Den får alltså inte vara tvistig. Bolaget antas formellt vara på obestånd om det inte betalar en klar och förfallen skuld inom en vecka efter att har delgivits en betalningsanmaning. Borgenären har därefter tre veckor på sig att begära gäldenären i konkurs. Eftersom det nu finns en presumtion om att bolaget är på obestånd, så kan bolaget därefter försättas i konkurs, om inte gäldenären lyckas motbevisa presumtionen.

  • Fick du svar på din fråga?

    Ja   Nej

Kommentarer

Din e-post blir inte synlig för andra än sidans administratörer.