När är en gäldenär på ”uppenbart obestånd” och när kan ett bolag bli försatt i konkurs?

  • Plana Juridiska AB

    Att en gäldenär är på uppenbart obestånd eller insolvent innebär att bolaget inte kan betala sina skulder i den takt som de förfaller och att den oförmågan inte endast är tillfällig. Att gäldenärens skulder överstiger dennes tillgångar behöver alltså inte i sig innebära att denne är på obestånd. Om gäldenären själv ansöker om att bli försatt i konkurs så antas bolaget automatiskt vara på obestånd men om någon annan part ansöker, exv. en borgenär, så måste denne göra sannolikt att gäldenären är på obestånd för att denne ska bli försatt i konkurs, utifall ansökan bestrids. Den ansökande måste lyckas göra det sannolikt att gäldenären är på obestånd exv. genom att nedan omständigheter föreligger och i så fall är det upp till gäldenären att motbevisa detta;

    • Gäldenären vid utmätning, som skett inom de närmaste sex månaderna före konkursansökan, visat sig sakna tillgångar för full betalning av skulden, eller om bolaget inställt sina betalningar.
    • Gäldenär, som är bokföringsskyldig, och som inte efter uppmaning att betala klar och förfallen skuld gjort detta inom en vecka efter uppmaningen och ansökan om konkurs görs inom tre veckor därefter. I uppmaningen, som f ö ska delges gäldenären, skall anges att konkursansökan kan komma att göras.
  • Fick du svar på din fråga?

    Ja   Nej

Kommentarer

Din e-post blir inte synlig för andra än sidans administratörer.