Hur mycket ersättning kan jag få om jag blir arbetslös?

 • Eva Adeen

   När du har varit medlem i en a-kassa i minst 12 månader kan du få ersättning enligt den inkomstbaserade ersättningen. Detta innebär att du kan få ut 80 % av din tidigare inkomst, som mest 910 kronor om dagen, under de 100 första ersättningsdagarna. Efter de första hundra dagarna sänks taket till 760 kronor per dag. Som lägst får du 365 kronor i inkomstbaserad ersättning, under förutsättning att du har arbetat heltid innan arbetslösheten. Innan dess att du varit medlem i 12 månader får du ersättning enligt grundförsäkringen, som mest 365 kronor om dagen.

  Översikt – tak inkomstbaserad ersättning
  Dag 1 – 100 80 % av inkomsten Högst 910 kr/dag
  Dag 10 1- 200 80 % av inkomsten Högst 760kr/dag
  Dag 201 – 300 70 % av inkomsten Högst 760 kr/dag
  Dag 301 – 450* 70 % av inkomsten Högst 760 kr/dag

  *Ersättning efter dag 300 betalas ut till dig som har barn under 18 år

 • Fick du svar på din fråga?

  Ja   Nej

Kommentarer

Din e-post blir inte synlig för andra än sidans administratörer.