Jag har varit företagare tidigare och är nu arbetslös. Måste jag söka arbete som anställd?

  • Eva Adeen

    Ja, grundvillkoret för att få arbetslöshetsersättning är att du är inskriven på arbetsförmedlingen och att du står till arbetsmarknadens förfogande. I detta ingår att du aktivt måste söka arbete på hela den reguljära arbetsmarknaden. Tänk också på att du måste lämna in din aktivitetsrapport till arbetsförmedlingen en gång i månaden. I aktivitetsrapporten redogör du för vilka åtgärder du vidtagit för att ta dig ur arbetslösheten.

  • Fick du svar på din fråga?

    Ja   Nej

Kommentarer

Din e-post blir inte synlig för andra än sidans administratörer.