Vad gäller för en faktura som har ”betalningsvillkor 30 dagar”; är det 30 dagar från faktureringsdagen eller 30 dagar från dagen när mottagaren faktiskt erhöll fakturan?

  • Kansli

    Används begrepp som ”betalningsvillkor 30 dagar” uppstår ofta oklarheten – 30 dagar från faktureringsdagen eller 30 dagar från fakturans ankomst? Och hur mycket är egentligen 30 dagar? En månad eller 30 kalenderdagar? För att undvika missförstånd av detta slag är det bäst att klart ange ett förfallodatum. Om inget förfallodatum finns angivet så bör villkoret uppfattas som att köpeskillingen ska vara noterad på säljarens konto inom 30 dagar från faktureringsdagen

  • Fick du svar på din fråga?

    Ja   Nej

Kommentarer

Din e-post blir inte synlig för andra än sidans administratörer.