Vilka grundregler gäller vid uppsägning av personal?

 • Kansli

  Du som arbetsgivare måste visa att det finns saklig grund för uppsägningen. Saklig grund innebär antingen att arbetstagaren sägs upp pga. att det är arbetsbrist (neddragning av tjänster, dålig lönsamhet) eller pga. personliga skäl (att arbetstagaren allvarligt misskött ditt arbete).

  Om ditt företag har kollektivavtal är ni skyldiga att förhandla med den arbetstagarorganisation som de har kollektivavtalet med. Detta enligt 11§ i MBL (Medbestämmandelagen) Finns det inte kollektivavtal på er arbetsplats så är arbetsgivaren skyldig att förhandla med samtliga arbetstagarorganisationer som är representerade på arbetsplatsen (13§ MBL) vid en uppsägningssituation.

  Arbetsgivaren måste följa de regler som finns i Lagen om anställningsskydd (LAS) och i kollektivavtalet. Till exempel finns det regler om i vilken turordning personal ska sägas upp.

  Kontakta Arbetsrättsjouren för att diskutera och få stöd om det blir aktuellt med uppsägningar på ditt företag

   

 • Fick du svar på din fråga?

  Ja   Nej

Kommentarer

Din e-post blir inte synlig för andra än sidans administratörer.