Vad ska ett anställningsavtal innehålla?

  • Kansli

    Det är viktigt att en anställd får ett skriftligt anställningsavtal, helst före anställningens början, som dels visar att personen har fått anställningen och dels visar vilka villkor som gäller för anställningen. Vilken information anställningsavtalet ska innehålla regleras i 6c § i Lagen om anställningsskydd LAS.

    Anställningsavtalet bör innehålla information om, tillträdesdag dvs. vilken dag arbetstagaren börjar, arbetsplats, arbetsuppgifter, anställningsformen om den är tidsbegränsad eller tillsvidare, arbetstider, lön och andra förmåner, semester, uppsägningstider och om det finns kollektivavtal som gäller.

  • Fick du svar på din fråga?

    Ja   Nej

Kommentarer

Din e-post blir inte synlig för andra än sidans administratörer.