Hur gör man en uppsägning eller ett avsked?

  • Kansli

    Uppsägningar och avsked måste enligt LAS göras skriftligt. Knappast någon företagare klarar av att själv författa en uppsägning/avsked så att den blir rätt enligt LAS. Formella fel av abg i samband med uppsägning/avsked innebär ofta stora skadeståndsanspråk mot abg. Kontakta alltid en arbetsrättsjurist innan uppsägning/avsked!!

  • Fick du svar på din fråga?

    Ja   Nej